Velkommen til Vilomix

Ta gjerne kontakt med oss

Kontakt oss

Tilskuddsfôr

Se mer om våre tilskuddsfôr

Tilskuddsfôr

Alt om skadedyr

Vi leverer produkter for bekjempelse av skadedyr innen hobby, landbruk og proff

Se mer om skadedyr

Premikser, tilskudds- og spesialfôr

Vilomix AS er landets ledende leverandør av premikser, tilskudds- og spesialfôr
til landbruket og fôrindustrien i Norge.
Vi leverer også produkter innen skadedyrbekjempelse og dyrehold.

Generic placeholder image

Hest

Vi tilbyr en rekke produkter for optimal helse til din hest

Les mer

Generic placeholder image

Storfe

Vi tilbyr en rekke produkter for optimal helse for dine storfe

Les mer

Generic placeholder image

Svin

Vi tilbyr en rekke produkter for optimal helse for dine svin

Les mer

Generic placeholder image

Sau

Vi tilbyr en rekke produkter for optimal helse for dine sauer

Les mer

Generic placeholder image

Fjørfe

Vi har produkter for optimal helse hos dine fjørfe

Les mer

Generic placeholder image

Skadedyr

Vi har et bredt utvalg i produkter for bekjempelse av skadedyr

Les mer

Generic placeholder image

Generic placeholder image

Vilomix konsernfilm

Vilomix har en global tilgang til det voksende behov for fôrvarer som verden vil bli utfordret på i fremtiden. Derfor er det viktig for Vilomix å hele tiden tenke holdbare fôrløsninger for våre kunder, med fokus på tilvekst, kvalitet og miljø. Se filmen.

 

Se filmen her

Les om oss i Ringerikes Blad

Ringerikes Blad hadde i januar 2017 en artikkel om oppkjøpet av Vadheim Groplex Import AS.

Fôrleverandør Vilomix på Hensmoen trygger arbeids-plassene etter oppkjøp av Neudorff–distributør Vadheim Groplex.
Landets ledende leverandør av blant annet spesialfôr og ska-dedyrprodukter, Vilomix Nor-way på Hensmoen, overtar ved nyttårsskiftet selskapet Vad-heim Groplex Import for å styr-ke satsingen på bekjempelses-produkter...

 

Les artikkelen her

Generic placeholder image
Generic placeholder image

Pressemelding

Vilomix Norway AS, datterselskap av Vilomix Holding, overtar Vadheim Groplex Import AS per 1. januar 2017

 

Les pressemeldingen her

Velg rett tilskuddsfôr

Dagens melke- og kjøttproduksjon kjennetegnes av kravet til høy avkastning og økt lønnsomhet. Dette stiller store krav til dyras helse, tilvekst og fruktbarhet. En rekke forsøk har påvist at mineral- og vitaminmangel kan føre til mangelsykdommer og problemer med dyras helse, og derved dårlig lønnsomhet. Derfor er det nødvendig å gi tilskuddsfôr.
HUSK! alle dyr som får lite eller ikke noe kraftfôr, skal ha mineraltilskuddsfôr!

Les mer om tilskuddsfôr

Generic placeholder image
Generic placeholder image

Vi har egen nettside for våre produkter innen bekjempelse av skadedyr

På vår hjemmeside trinol.no kan du enkelt klikke deg frem til rett produkt for å bekjempe ditt problem hjemme.

ENKELT - TRYGT - EFFEKTIVT

Se mer om våre produkter for bekjempelse av skadedyr